Biskoper og prester i slektstreet

Lars Lassen Brodtkorb (1766-1844), Sogneprest i Vadsø 1801-1808 Link
Erik Iversen Nordal, Sogneprest i Leikanger 1620- Link
Ivar Eriksen Leganger, sogneprest til Vik i Sogn 1680-1702Link
Nils Leganger var prost i Sunnhordaland Fra 27. juli 1742-16. januar 1747 Link
Jonas Hanson Leyrdahl (1684-1743), prest i Lærdal
Arnold’s Marius Hille (1829-1919) ble 1. juli 1887 utnevnt til biskop i Hamar stift
Andreas Borch (1743-1816), sogneprest i Rollag

Link mellom de forskjellige slektsgrenene

Link mellom Hagemann og Blichfeldt
Link mellom Sørensen, Hagemann Sejersted og Stang
Link mellom Hagemann, Isaachsen og Arenfeldt
Link mellom Hagemann, Bugge og Garben
Link mellom Hagemann og Sælleg
Link mellom Hagemann og Ancher/Anker
Link Hagemann og Hegermann og her
Link Klaveness og Brÿn
Link Hagemann og Klaveness
Link mellom Hagemann, Klaveness, Fougner, Kierkgaard, Siwers og Fleischer Ragnhild Klaveness
Link mellom Garben og Bøchmann
Link mellom Hagemann og Knagenhjelm, Astrup og Schjeldrup
Link mellow Oftnæs (og derved Sørensen) og slektene Daae, Leganger, Munthe, er Søren Oftenæs, sønn av Abraham Oftenæs og Regine Dorothea Sørensen
Link mellom Hagemann og Borch, Quislin og Harboe er Hagemann, Borch, Qvislin og Harboe

Johanne Cathrine Leschly, Under oppdragelse i Porsgrunn i 1801

Johanne Cathrine Leschly
Dette vet vi, eller tror vi vet:

I folketellingen 1801 er hun bosatt hos ekteparet Carl Hansen og Abigael Wulfsberg. Det første spørsmålet som trenger seg på blir jo, hvilken relasjon var det mellom dem? Hvilken tilknytning hadde Johanne Cathrine Leschly til Carl Hansen og Abigael Wulfsberg?

Folketellingen 1801, Østre Porsgrunn

Ved søk på nettet finner vi ubekreftede opplysninger om at hun skal være født i Rakkestad 1785. Far: ? Leschly, mor: Hedevig Bøchmann (død i Larvik), søsken: Ernst Melchior Leschly 1786-1847, Abraham Bøchmann Leschly 1788-/1847. opplysningene er ikke verifisert. Gjennomgang av kirkebok for Rakkestad 1785 gir ingen funn.

Broren Ernst Melchior Leschly født i Larvik 1786 død Fredensborg slott, Fredensborg, København, Danmark 1847 gift den 25. desember 1813 med Sofie Lovise Amalie Von der Recke 1795-1884 på Fredensborg slott, Fredensborg, København, Danmark
Døpt 20. desember 1786 i Larvik: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Fødte og døpte 1787, side 8. Løytnant Jens Leschly er oppført som fadder. Jens Leschly, biografi
Kapteinløytnant Leschly er nevnt i boka “Norske Jegerkorps”, side 81, hvor han etterlates i 1791 i Fredrikstad sammen med en liten styrke bestående av kaptein Arenfeldt, kapteinløytnant Leschly, 6 underoffiserer, 1 valthornist, og 30 underjegere.

Broren Abraham Bøchmann Leschly Født i 1788 – Larvik, Vestfold, Norge
Døpt den 3. januar 1788 – Larvik, Vestfold, Norge død før 1847 gift II, den 4. juni 1843 i Langesund med Gundelle Christiane Gundersdatter Dahl 1804-1889, datter av Gunder Toresen Kåfjordnes 1764-1846 og Christiane Marie Mogensdatter Rasmussen 1773-.
Larvik, fødte og døpte 1788 Nederst høyre side
Gift: Telemark fylke, Langesund, Klokkerbok nr. 3 (1815-1858), Ekteviede 1843, side 413-414. Fedrenes navn, Peder Leschly og Gunder Dahl. Han bekreftes født i Larvik, 55 år gammel. Hun bekreftes født i Arendal, 38 år gammel. Han oppgis å være Løytnant, men nevnes ikke i Ovenstads oversikt over norske offiserer.

Moren Hedewig Bøchmann må trolig ha tilknytning til slekten Bøchman i Larvik. Hvilken tilknytning?

Abraham Bøchmann Leschly (1788- før 1847) gift I, med Else Kristine Larsdatter Jørgensen 1812-13. november 1838 (Se notat vedrørende første ekteskap i kirkebok for Langesund når han gifter seg for annen gang). Barn: Peter Hellecius Leschly 1833- etter 1900). Født den 31. juli 1833 – Porsgrunn, Telemark, Norge,
Folketellngen 1900 for 0990 Barbu herred:

Bosatt år 1900 i Barbu i Arendal, med hustru, barn og Julianne Baumgarten født 1810 som tilhører familien. Og her kommer så spørsmålet: hvem var Julianne Baumgarten, født i 1810? Hun tilhører familien? Hvordan? Og hvilken tilknyttnig hadde Hedewig Bøchmann til Bøchmann slekten i Larvik? Barna til Peter Hellicus Leschly?

Juliane Baumgarthen 1865

Og Bøckmann slekten har vi også på et tidlig tidspunkt i slektstreet som forfedere til slekten Bugge i Larvik. Johan Bøchmann

Et landssøk i Folketellingen 1801 gir heller ikke mye å gå på. Folketelingen 1801, søk, etternavn Leschly Totalt 12 personer, 10 i samme familie bosatt på Svarvergaard, Nes prestegjeld, en toller i Botne i Vestfold og Cathrine Johanne under oppdragelse i Porsgrunn.

Hagemann, ikke alle av samme slekt? Eller….?

Det hender man står overfor gåter, uløste oppgaver eller bare rett og slett mysterier.
I Holmestrand, døde i 1775, begravet 8. januar Johan Christopher Hagemann. Denne Johan Christopher finner vi ikke tilknyttet den norske Hagemann slekten. Militærfamilien Hagemann
En sønn av ham er trolig Peder Hagemann født i 1739 og død etter 1801 siden vi finner ham i
Folketellingen 1801 Men heller ikke han klarer vi å knytte til Hagemann slekta i Norge.
Denne Peder Hagemann gifter seg i Vår Frelsers menighet i Christiania 11. september 1772 med Petronelle Marie Hvass,hennes navn er i Hagemann slekten i Norge et ukjent kvinnenavn. Det kjennes heller ikke etterkommere etter Peder og Petronelle ved navn Hagemann.

Så har vi:
Krigsraad Peder Hagemann født 19. februar 1739, død på Strømsø 12. januar 1782 gift 31. desember 1766 med Antoinette Hagemann, sin kusine, og datter av Baltazar Christian Hagemann (1709-1777) og Anna Maria Smidt (1725-1759).
Peder Hagemann ble født: Kirkebok for Botne 1707-1778
og døde: Kirkebok for Strømsø 1752-1791, hvor han får hele sin CV innskrevet i kirkeboka

Krigsraad Peder Hagemann (1737-1782) var eldste sønn av Oberst (Obriste) Caspar Frideric Hagemann (1712-1775, begravet 7. februar i Botne kirke eier av Gausen gård i Holmestrand, gift med Anne Marie Grøn (1717-1787)

Men hva var slektskapet mellom disse to Hagemenn med samme navn og fødselsår, og som søker de samme stillinger og som oppholder seg i samme område? Eller var det ikke noe slektskap?

Vi vet at da Krigsraad Peder Hagemann begraves 12. januar 1782 har navnebroren sendt et skriv hvor han søker på stillingen i Drammen som Overtollbetjent etter Krigsraad Peder Hagemann, datert 11. januar 1782. Han søker altså navnebrorens stilling raskt, hele en hel dag før forgjengeren blir begravet. (Gjengitt i Axel Hagemanns bok Militærfamilien Hagemann, se link ovenfor). Den ukjente Peder Hagemann oppholdt seg i januar 1782 i København hvor han var “jobbsøkende” når navnebroren dør og hvordan han så raskt etter dødsfallet har fått med seg nyheten om navnebrorens død, og rekker å søke stillingen hans før han er begravet er en gåte.

Og neste spørsmål blir: Hvem var Nicoline Iørgine Hagemann som er arving i skiftet etter Eilert Thilligner som eide et hus kalt Steenen ved kanalen i Tønsberg? Skifte etter Eilert Thilligner Tønsberg 18. mai 1792-4. mars 1795.

Hun oppgis å være ugift og hennes stilling i skifte er at hun er søsterdatter til avdøde. Eilert Thilligner var altså hennes onkel. Siden hun også er ugift må faren bære navnet Hagemann og moren Tilligner. En ukjent navnekombinasjon.

Forts.

Ny folketelling publisert, Folketellingen 1815

Folketellingen 1815: Bærum i Akershus

Asker prestegjeld var delt i Tanum og Haslum sogn, delt inn i Vestre Bærum, Østre Bærum og Bærum jernverk. Tanum og Haslum kirker var på den tiden faktisk annex kirker i Asker prestegjeld.

På jernverket bodde det i 1815 totalt 417 mennesker i følge tellingen. I Sandvika Ladested teller man 40 forskjellige personer med stort og smått. Blant disse bodde Peder Westbye med kone og to sønner. Han var 59 år gammel og fullmektig for Statsminister Peder Anker. Ellers finner man flere “Strandsittere” og en rekke sjømenn med bopæl i Sandvika. Kristen Ramstad og kollegaen Hans Josephsen er begge oppført som “Jaktskippere”.

Grini eies tydligvis av Statsminister Peder Anker. Her bor Nils Lasson, 53 år og fullmæktig for Statsminister Peder Anker, sammen med sine 4 ugifte døttre Kaija 22 år, Caroline 21 år, Kirsten 9 år og Julie 8 år

På Lysaker sitter Rittmester à la suite siden 11. mai 1815 (han var altså satt i reserve) Anton Erhard Voigt med familie. Han var opprinnelig dansk, alder oppgitt til 48 år, så han var trolig født omkring 1767. I 1810 ble han ifølge Olai Ovenstads militærbiografier sjef for “Lierske kompani”

På Ballerud levde fortsatt oberst Hans Jacob Sparre, 85 år gammel, født ned på 1730 tallet sammen med sin hustru, fru Maria Jacobine Olsdatter Anholt, sin sønn Jørgen Sparre og Maren Birgitte Sparre, hun oppgis å være 17 år og som tjener som “Huus Jomfrue”, men vi finner Maren Birgitte også i Folketellingen av 1801 der hun bor sammen med foreldre og søsken på Bragernes i Drammen 4 år gammel. Folketellingen av 1801 angir alder med hva man fyller neste fødselsdag, altså 5 år. Maren Birgitte Sparre 1801


Hovedhuset på Ballerud gård

Hovedhuset på Ballerud gård. Foto: Paal Sørensen 2015

Hans Jacob Sparre som var sjef for “Akerske livkompani” i “Akershuuske dragonregiment” døde 1. mars 1827 på Ballerud. Hans hustru levde ikke mye lenger og døde 22. september 1827, samme sted. Om Jørgen Sparre, 31 år i 1815 skriver Olai Ovenstad: Avskjed 1. januar 1806, med sin havende gasje i pensjon. Fikk 26. juli 1809 50 riksdaler tillegg til sin pensjon “Formedelst Sindsvagheder han effter Kongelig Allerhøieste Resulusjon af 29de November 1805 udsatt fra Tiesnesten og paa Vartepenge 49 rd 41 sk aarlig fra 1ste January 1806” Hvordan det gikk med Huus Jomfruen Maren Birgitte vet vi ikke og neste landsomfattende folketelling kommer først i 1865.

Jar gård er mer preget av den virksomheten som skjer langs Lysakerelva. Her finner vi 32 mennesker, blandt disse Aslak Paulsen som er sagmester, Holm Erichsen som er møller, skredderen Ole Johnsen, og byggmester Holm Halvorsen. En lang rekke beboere er bare listet som “arbeidsmand”, “Tijenestekarl” og “Tijenestepige”. Jar mølle ser man rester av også i dag. Muren ligger nede ved elven litt ovenfor Jarfossen mens Sletta, området nedenfor Jar skole fortsatt bærer preg av virksomheten til Jarsaga.
Ovenfor både Sletta og Jarfossen finner man et område som er preget av oppdemmingen av elven for å regulere vannstanden og derved kraften.

Jarfossen
Jarfossen, Foto: Paal Sørensen 2014

Gård og bruksnummer, Østre Bærum:

    Høvik, gårdsnummer 1

Petter Larsen, 51 år og Gaardbruger gift med Marthe Christophersdatter 46 år og deres 5 barn (2 gutter og 3 jenter) bor på hovedbruket. Totalt for hele Høvik, 44 mennesker som bor på 5 gårdsbruk hvor det bor 36 personer, 6 personer er registrert som dagarbeider og 2 barn. Disse 8 personene er ikke registrert i tilknytning til noen av brukene.

Grav gårdsnummer 2
Her lever en familie, med tjenestefolk og fire husmenn. Hoved eieren i 1815 var Christen Larsen, “Gaardejer” og 32 år gammel med sin hustru Christine Larsdatter, 27 år og barna Malene Christensdatter 4 ½ år, Anne Christensdatter 2 ½ år og endelig sønnen Lars Christensen ½ år.
Christens mor og søsken holder hus her. Marte Tostensdatter, Livørekone 53 år gammel, Mari Larsdatter 20 år, Larine Larsdatter 17 år, Anne Larsdatter 14 år. Videre bor her Ole Hansen Tjenestedreng, Nils Axelsen Lægdslem og Margrete Arnesdatter og Anne Olsdatter som tjenestejenter.
Jens Nilsen er sammen med tre andre huusmand og han er 39 år med sin huuskone Mari Jensdatter 39 år og barna Lars Jensen 10 år og søsteren Larine Jensdatter 7 år.
Nadderud gårdsnummer 3
Store Stabek gårdsnummer 4
Haslum gårdsnummer 5
Haug gårdsnummer 6
Øverland gårdsnummer 7
Fossum gårdsnummer 8
Houge gårdsnmmer 9
Nordby gårdsnummer 10
Østern gårdsnummer 11
Eeg gårdsnummer 12
Oustøen gårdsnummer 13
Solberg gårdsnummer 14
Haarsle (Hosle) gårdsnummer 15
Oxhoved gårdsnummer 16
Løgeberg gårdsnummer 17
Næss gårdsnummer 18
Ramstad gårdsnummer 19
Wold gårdsnummer 20
Forneboe gårdsnummer 21
Østre Stabek gårdsnummmer 22
Stabek øvre gårdsnummer 23
Walder gårdsnummer 24
Fleschum gårdsnummer 25
Steen gårdsnummer 26
Aas gårdsnummer 27
Jahr gårdsnummer 28
Gjønnes gårdsnummer 29
Schotta gårdsnummer 30
Dæhlie gårdsnummer 31
Garløs gårdsnummer 32
Eegeberg gårdsnummer 33
Schallum Stabek gårdsnummmer 34
Balderud gårdsnummer 35
Grini gårdsnummer 36
Snarøen gårdsnummer 37
Lysager gårdsnummer 38
Oxenøen Lille gårdsnummer 39
Oustjordet see Fossum no 8 gårdsnummer 40
Oxenøen under Ladegaarden uden no

    Avløs, uten gårdsnummer

Her lever 6 personer
Anne Jansdatter Enke og Jordbruger 68
Marthe Maria Jansdatter Fosterdatter 24
Erich Jansen Fostersønn 27
Hans Monsen Tienestekarl 25
Marie Gundersdatter Tienestepige 25
Elen Maria Hansdatter do 10

Sandvigen ladested og Sandvigen totalt 24 hus

Olai Ovenstad: Militærbiografier, “Den norske Hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814, Bind II (I-Å)
Folketelling for Asker prestegjeld 1815

Lenker til interesante slektssider:

Vår slektside på nett: Slektene Haugland fra Bø i Telemark, Sørensen, Tønnesen og Hauke, Hagemann, litt Brodtkorb og Esbensen i Finnmark, Ellingsen i Moss, Fredriksen i Kragerø, kunstnerslekten Wang
Sandefjords befolkning: fra 1701 til 1846
Finn Holbæk, Danmark: Stamtavler over danske adelsslægter
Den norske Centraladministrasjonens historie 1814-1914, Etter unionen med Sverige
Slekten Arentz i Norge: Slektshistorisk informasjon om slekten Arentz i Norge
Hans Jacob Smidt, sogneprest til Vinger: Smidt
Søren Lemmich Juell: Diskusjon brukernes forum
Universitetet i Bergen: Digitalhylla
Det digitale Rosendalarkivet: Baroniet i Rosendal, Kvinherrad
Dannmark: Københavns Stadsarkiv
Arkeologi i Nord: Frantz Arne Stylegars blog
Wiki Strinda: Trondhjemsfolk
Andre TNG brukere: Slekten Munte Kaas i Norge
Dansk biografisk leksikon: Prosjekt Runeberg
Hammerfest: Berger, Robertson, Hammerfest
Danske kirkegårder: Gravminner i Danmark
Wikipedia Personsøk
A billion graves
Historier fra en bydel, Årstad med St. Jørgens hospital: Bergen byarkiv
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU. Norges kirker
Time på Jæren, DisNorge, Rogaland
Kirker og kirkegårder: Kirker i Sogn og Fjordane
Wangensteen, Jonas Hanson Leyrdahl
Nasjonalbiblioteket, Slekten Meidel og Barclay de Tolly
Arnulf Strømsnes sine nettsider, Pommern
Schleswig-Holstein Lenkesamling
De Dansk Tyske krigene 1848-1850 og 1864: Minner over drepte danske soldater
Porsgrunn og Skien Slekten Flood
Dødsfallsprotokoll for Oslo 1692-1950
Namsos Namsos Bys Historielag
Lenker til kirkegårder Lokalhistoriewiki, Gravlunder
Slekten Sommerschield side 141

Kilder, hvordan gradere og gruppere dem

På siden vår deler vi de opplysningene vi finner inn i klasser:

  • Troverdighet 3 – primærkilder. Det vil si kirkebøker, skifter, folketellinger, og fotografier
  • Troverdighet 2 – sekundærkilder. Det vil si bygdebøker, slektsbøker og annen informasjon som andre har utgitt
  • Troverdighet 1 – Opplysninger som er vanskelig å få verifisert
  • Troverdighet 0 – Opplysninger som ikke lar seg verifisere

 

Slektsforsking

Vi har forsket i slekta de sise 15 årene. En helt normal norsk slekt, som ikke skiller seg ut fra den norske normalen på noen måte. Vi har opprettet en database, hvor vi legger inn opplysninger om personene vi har i slektstret vårt, steder som har tilknytning til disse personene. Litt historiske hendelser fra de forskjellige tidsepokene og liknende ting. Bilder og dokumenter knytter vi opp til hver enkelt person